Svenska Visor


Traditionella Svenska visor
& Barnvisor                          

Inspelade av medlemmar ur Malmö-, Göteborgs- och
Sveriges Radios Symfoniorkester.

Vår svenska visskatt väcker glädje hos både barn och vuxna,                
som alla kan sjunga med i..

Låt oss bevara vår musikskatt till kommande generationer!


69 kr/st


Klicka på cd-skivorna för låtinfo.

För att lyssna på en teaser, klicka här >>

Traditional Swedish folksongs & childrens songs        
Recorded by members of Malmö, Gothenburg and National 
Swedish Radio Symphony orchestras.

Our old Swedish old folklore treassure, will give a lot of joy to both
grown ups and children, and everybody can sing a long..

Let's preserve our Swedish folklore tradtion to future generations!

69 skr/st


We ship abroad as well. Postal fee to cost price, will be added.
Click on the CD picture for song titles.

To listen on a teaser, please click here >>


Svenska visor

Svenska kärleksvisor

Svenska barnvisor

Relax


SvenskaVisor

med sång av Anne Johansson,
med symfoniorkester.

 

 

 

Svenska Kärleksvisor
med sång av Anna Nygren,
med symfoniorkeseter.

 

 

Svenska Barnvisor
Barnens favoriter genom tiderna.
Med sånggruppen Lek & Mys

 

 

 

 

 

Relax
Lugna instrumentala visor.
Behagligt framförda med piano &
olika symfoniska instrument.

 

 

 

Qevent
|
 Uppdaterad: 2017-12-14 |
|